Ciekawie rozwijać się wspólnie z PUCB

Nasz zespół to grupa zapaleńców, których harmonijnie łączy bogate doświadczenie i młodzieńczy entuzjazm.

Wsparcie Administracyjno-Prawne od PUCB

Korzystając z bogatego doświadczenia w reprezentowaniu interesów polskich / ukraińskich przedsiębiorców w relacjach biznesowych, oferujemy usługi wsparcia w problematycznych kwestiach z zakresu prawa i zarządzania. Oferujemy także wsparcie w tworzeniu biznesu w Polsce i na Ukrainie. Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami administracji państwowej Polski i Ukrainy. Pomoc w rozwiązywaniu sporów. Poszukiwanie wiarygodnych i kompetentnych partnerów w zakresie prawnej i administracyjnej reprezentacji interesów w Polsce i na Ukrainie.

MISJA I WARTOŚCI

PRZEJRZYSTOŚĆ

Estetyka w biznesie jest integralną częścią standardów współpracy. Polityka nietolerancji wobec korupcji i przejrzystości działań to nasze główne standardy pracy na rynku zarówno ukraińskim, jak i europejskim.

TANDARDY PRAWNE

Uczciwa i zdrowa konkurencja jest kluczowym elementem każdego rodzaju działalności lub firmy. Zgodność z normami prawnymi jest podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od miejsca, czasu i warunków.

MY I NASI PARTNERZY

Nasi partnerzy są głównym składnikiem naszej dzialalności. Uczciwość i otwartość w relacjach między nami a naszymi partnerami jest gwarancją sukcesu i rozwoju dla każdej osoby i dla każdej firmy i państwa jako całości.

KULTURA I SZACUNEK

Dbanie o ludzi, ich harmonijny kulturalny i intelektualny rozwój w każdej dziedzinie życia publicznego jest priorytetem naszych działań. Człowiek jest najwyższą wartością i bogactwem każdej formacji społecznej. Prawa człowieka, zdrowie, rozwój zawodowy, równość szans, wszechstronny rozwój i bogactwo materialne ukazują cywilizację każdego społeczeństwa.

TROSKA I BEZPIECZEŃSTWO

Członkowie naszego centrum, indywidualni lub zbiorowi, są częścią naszego zespołu. Zapewnienie profesjonalnej porady prawnej lub innej oraz wsparcie na wszystkich poziomach jest jednym z naszych podstawowych zadań.

INNOWACYJNOŚĆ

Kreatywność i twórcze podejście do każdej firmy są kluczem do sukcesu każdej osoby lub firmy.

Potrzebujesz współpracy?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc we wszelkich kwestiach lub problemach, które możesz mieć!

Dowiedz się więcej