Polsko-Ukraińskie Centrum Biznesu

Ciekawie  rozwijać się wspólnie z PUCB

Nasz zespół to grupa zapaleńców, których harmonijnie łączy bogate doświadczenie i młodzieńczy entuzjazm.

Pracując przez wiele lat na rynku polskim i ukraińskim widzimy wielką potrzebę nie tylko rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej, ale także budowania relacji strukturalnych, które obejmują wszystkie aspekty życia obu sąsiednich krajów.

W tym trudnym okresie rozwoju i formacji zostało wysuniętym na pierwszy plan wiele aspektów współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej. Pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają niekonwencjonalnych podejść i rozwiązań, zarówno w zakresie gospodarki i biznesu, jak i migracji zarobkowej, wymiany intelektualnej i zarządzania personelem.

Więcej
PRZEJRZYSTOŚĆ

Estetyka w biznesie jest integralną częścią standardów współpracy. Polityka nietolerancji wobec korupcji i przejrzystości działań to nasze główne standardy pracy na rynku zarówno ukraińskim, jak i europejskim.

STANDARDY PRAWNE

Uczciwa i zdrowa konkurencja jest kluczowym elementem każdego rodzaju działalności lub firmy. Zgodność z normami prawnymi jest podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od miejsca, czasu i warunków.

MY I NASI PARTNERZY

Nasi partnerzy są głównym składnikiem naszej dzialalności. Uczciwość i otwartość w relacjach między nami a naszymi partnerami jest gwarancją sukcesu i rozwoju dla każdej osoby i dla każdej firmy i państwa jako całości.

KULTURA I SZACUNEK

Dbanie o ludzi, ich harmonijny kulturalny i intelektualny rozwój w każdej dziedzinie życia publicznego jest priorytetem naszych działań. Człowiek jest najwyższą wartością i bogactwem każdej formacji społecznej. Prawa człowieka, zdrowie, rozwój zawodowy, równość szans, wszechstronny rozwój i bogactwo materialne ukazują cywilizację każdego społeczeństwa.

O NAS

Ciekawie  rozwijać się wspólnie z PUCB

Nasz zespół to grupa zapaleńców, których harmonijnie łączy bogate doświadczenie i młodzieńczy entuzjazm.
Pracując przez wiele lat na rynku polskim i ukraińskim widzimy wielką potrzebę nie tylko rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej, ale także budowania relacji strukturalnych, które obejmują wszystkie aspekty życia obu sąsiednich krajów.
W tym trudnym okresie rozwoju i formacji zostało wysuniętym na pierwszy plan wiele aspektów współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej. Pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają niekonwencjonalnych podejść i rozwiązań, zarówno w zakresie gospodarki i biznesu, jak i migracji zarobkowej, wymiany intelektualnej i zarządzania personelem.

Więcej
Członkostwo w stowarzyszeniu

JESTEŚMY DOŁĄCZ DO PODOBNYCH LIDERÓW JEDNEGO DYREKTORA

Więcej
PARTNERSTWO W STOWARZYSZENIU

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE OBYWATELI

Więcej
Członkowie w stowarzyszeniu
5
Partnerzy w stowarzyszeniu
7
Członkostwo i partnerstwo

Gotowy dołączyć do stowarzyszenia?

Napisz do nas